První pomoc při poskytování sociálních služeb I

Cílem kurzu je obnovení a upevnění stávajících dovedností v oblasti poskytování první pomoci, účastníci z prostředí sociálních služeb s různými cílovými skupinami si zopakují a procvičí dosavadní znalosti a dovednosti, naučí se dynamický stereotyp a schopnost improvizace ve svém pracovním prostředí se zaměřením poskytování první klientům sociálních služeb.

První pomoc při poskytování sociálních služeb I
OSTATNÍ
 
čas
8 hod.
PSS SP VP 
 
25.
dubna
 
 
05.
června
 
 
 
 
 

Kurz poskytne pracovníkům vhled do právní problematiky při poskytování první pomoci, zásady bezpečnosti práce při poskytování první pomoci. Praktická část se zaměřuje na řešení situací v poskytování první pomoci při krvácení, neodkladné resuscitaci, dušení, úrazech a neúrazových akutních stavech.

Dlouhodobým cílem je aktivně pomoci zaměstnancům v sociálních službách získat jistotu, rutinu a sebevědomí při poskytování první pomoci.