Úvod do paliativní péče

Kurz nabízí ucelený pohled do problematiky paliativní a hospicové péče. Věnuje se vysvětlení základních pojmů a principů, na kterých je tato péče postavena a uvede posluchače do problematiky fungování relevantních služeb v České republice.

Úvod do paliativní péče
LIDÉ BEZ DOMOVALIDÉ S HANDICAPEM
 
čas
8 hod.
PSS SP 
 
 
 
 

Zároveň se velmi podrobně, a to především prostřednictvím kazuistik, věnuje různým modelům péče a vybízí posluchače k aktivním vstupům do diskusních fór, kde jsou řešení kazuistik týmově rozebírána a vysvětlována. Část kurzu je věnována přehledu nejčastějších situací, které se při poskytování paliativní a hospicové péče řeší – jak z pohledu poskytování služeb klientům, tak z pohledu péče o pracovníky.

 

Stručný obsah kurzu:

Historie vzniku hospicové a paliativní péče

Aktuální situace paliativní a hospicové péče v ČR

Druhy péče a princip volby

Komunikační dovednosti pečujících

Psychické zatížení pečujících

Etické otázky

Somatické příznaky, volby postupů